dashboard

Dashboard

in het centraal dashboard komen diverse IoT diensten bij elkaar die inzicht geven in zowel bezoekersgedrag, het verhogen van de veiligheid, -efficiënt onderhoud, verkeersstromingen als parkeerbeheer en nog veel meer. Hiermee is het mogelijk om waardevolle verbindingen tussen mensen in de stad te creëren. hieronder wordt onder andere verstaat: het verbeteren van burgerparticipatie, het creëren van een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte waar mensen graag komen en elkaar kunnen ontmoeten, het ondersteunen van een goed functionerend ecosysteem waarin verschillende belanghebbenden, zoals gemeente centrum management en winkelcentra, samenwerken aan innovaties voor de stad en het ondersteunen van inwoners om hun kwaliteit van leven (zoals mobiliteit of gezondheid) te verbeteren